Hitachi | EHV+ CPU Module

 • Hitachi EHV-CPU1102 | CPU | CoDeSys V3

  EHV-CPU1102 | EHV+ CPU

  1.663,00 Excl. VAT

  Hitachi EHV-CPU1102 | CPU | CoDeSys V3 | 2048kByte program memory | 5Mbyte Flash | Max 5 expansions | 1 x Ethernet, 1 x USB 2.0, 1 x RS232C/422/485

 • Hitachi EHV-CPU1025 | CPU | CoDeSys V3

  EHV+CPU1025 | EHV+ CPU

  864,00 Excl. VAT

  Hitachi EHV+CPU1025 | Processor | CoDeSys V3 | 512kByte programm memory | 5Mbyte Flash | Max 5 Extentions

Shopping Cart